Güncel

Piyasadan haberler

ANHYT… Şirketin 01.01.2021-31.08.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.119.085.246,48.-TL, hayat dışı 1.546.773,87.-TL olmak üzere toplam 1.120.632.020,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.

CEMAS, NIBAS… Tazminat Davası Hk… 16.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında; XNT Limited Şirketi tarafından Şirkete ve Yönetim Kurulu Başkanımıza karşı 700.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi (ticari nitelikteki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) tazminat davası açıldığı duyurulmuştur. Davacı tarafın feragat etmesi nedeniyle söz konusu dava, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından REDDEDİLMİŞ ve dava masrafları davacının üzerine bırakılmıştır.

 EKGYO… Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 4.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 15.09.2021 tarihinde saat 11:00’da yapılmıştır. Şirket projelerinden “İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri” nin Yer Teslimi, Yüklenici “Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş.” ne 14.09.2021 Salı günü yapılmıştır. ESEN, NATEN… %100 Bağlı Ortaklık Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin Halka Arz Başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması Hk… Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini 310.000.000 TL’den 410.000.000 TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK’nın 16.09.2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet paylar 8,30 TL’den Borsada Satış–Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

HUBVC… Şirketin halihazırda 80.702 TL sermayesinde %17,42 oranında, toplam 14.056 TL nominal değerde paya sahip olduğu iştiraki Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“Genz Biyo”) 25.000 ABD Doları tutarında ek yatırım yapılmasına, işbu yatırım tutarı karşılığında her biri 1 TL nominal değerde, toplam 443 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ek yatırıma konu sermaye artışı iki ayrı genel kurulda kademeli olarak yapılacak olup; 16.09.2021 tarihinde bugün gerçekleşen ilk genel kurulda Genz Biyo’nun sermayesi 80.702 TL’den 88.238 TL’ye artırılmış olup, Şirket 443 TL nominal artışla birlikte toplamda 14.499 TL nominal değerde ve %16,43 oranında paya sahip olmuştur. Bu ek yatırıma ilişkin 25.000 ABD Doları karşılığı 210.680 TL bugün Genz Biyo’ya ödenmiştir. Yapılacak ikinci genel kurulda ise Genz Biyo’nun sermayesi 88.238 TL’den 88.681 TL’ye çıkarılacak olup, sermaye artışı sonrası nihai olarak seyrelme ile Şirketin sahip olduğu toplam nominal pay tutarı değişmeyerek 14.499 TL nominal değerde kalacak ancak Şirket pay oranı %16,35 olacaktır. Genz Biyo, gerçekleştireceği bu sermaye artışı karşılığında Şirketin de dahil olduğu sermaye artırımına katılan yatırımcılardan toplam 450.000 ABD Doları tutarında ek yatırım almakta olup, süreç genel kurulların gerçekleştirilerek, sermaye artırımına ve ek yatırımlara ilişkin alınacak kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.

IEYHO… Tazminat Davası Hk… 16.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında; XNT Limited Şirketi tarafından Şirkete ve Yönetim Kurulu Başkanımıza karşı 700.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi (ticari nitelikteki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) tazminat davası açıldığı duyurulmuştur. Davacı tarafın feragat etmesi nedeniyle söz konusu dava, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından REDDEDİLMİŞ ve dava masrafları davacının üzerine bırakılmıştır.

MARTI… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirket kayıtlı sermaye tavan artırımını içeren Esas Sözleşmenin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2021 tarih ve 67223340 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

TDGYO… Şirket portföyünde bulunan Bursa’nın Nilüfer İlçesi İrfaniye mahallesi H21C02D4C pafta 122 ada numaralı 1 nolu parselde yer alan Nilüfer İrfaniye arsasının satışı KDV(%18) dahil toplam 47.790.000 TL bedelle bugün (16.09.2021) gerçekleştirilmiştir. Bu satış işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu’muzun 13.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı henüz görüşme aşamasında olmasından dolayı şirketin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcıları yanıltma riskinin önlenmesi için verilmiştir. Söz konusu satış işlemine ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve satış işleminin gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için bu açıklama yapılmıştır.

TUREX… Şirket tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Köyü, 172 Ada, 13 Parsel adresinde kayıtlı 23.813,16 m2 taşınmazın 42.500.000,00 TL (Kırkikimilyonbeşyüzbin TürkLirası) bedel ile E** T**** Y******* ANONİM ŞİRKETİ’nden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine ; Oybirliği ile karar verilmiştir. VBTYZ, ENJSA… Şirket VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.’nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi” imzalamıştır. “Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi” uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam değeri 7.350.000 TL dir.

YEOTK… Yönetim Kurulunun 16.09.2021 tarihli kararı ile; Şirketin özel durum açıklamaları bakımından önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamda; kamuya açıklanan bağımsız denetimden geçmiş son yıllık konsolide kar veya zarar tablosundaki hasılat tutarının %5’inin üzerindeki bir tutarda yeni iş ilişkisi ve/veya ihale süreci-sonucuna ilişkin açıklanması gereken gelişmeler veya sözleşme akdedilmesi işlemlerinin önemlilik eşiğini aşan işlem olarak belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Belirlenen tutarın altında kalan konulara ilişkin işlemin sektörel, coğrafi veya diğer hususlarda önemine göre kamuya açıklanmasının Şirket tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Kaynak A1Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu